Beleid Voor Gegevensbescherming

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over u als natuurlijk persoon verwerken. Dit beleid is niet van toepassing als wij anonieme of zakelijke gegevens verwerken.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens? Wij zijn RAY CARE BV, gevestigd aan de Veldstraat 66, 9000 Gent, België, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 0764486593, BTW-nummer: BE0764486593, e-mail: hello@ray.care. Wij zijn de voor verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke ”gegevensbeheerder”.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten dat u alleen persoonsgegevens over uzelf aan ons doorgeeft. Indien u ook persoonsgegevens over anderen aan ons doorgeeft, moet u er zeker van zijn dat u het recht heeft om dit te doen. Wij verwachten ook dat de persoonsgegevens die u ons meedeelt, juist zijn en dat u, bij wijziging van specifieke gegevens, ons deze wijziging meedeelt.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hangen af van de manier waarop u met ons in contact treedt.

U surft op onze website Wij verwerken informatie over uw gebruik van onze website om uw keuzes te onthouden en om onze website te beheren en te verbeteren. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

U neemt contact met ons op (bijv. door een formulier op onze website in te vullen of door ons een e-mail te sturen)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om aan uw verzoek te voldoen en dit te beheren (bijv. een verzoek om informatie, een abonnement op onze nieuwsbrief of een klacht). Deze verwerking is gebaseerd op uw instemming.

U neemt producten of diensten van Ray af Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel van klantenbeheer, op basis van de uitvoering van de overeenkomst met u met betrekking tot het leveren van de producten. Zonder uw persoonsgegevens kunnen we niet voldoen aan de met u gesloten overeenkomst. Deze verwerking kan inhouden dat een profiel wordt samengesteld.

Het maken van een profiel heeft geen effect op u, behalve dat u hierdoor gemak kunt hebben van de betrokken functionaliteiten.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden van onze producten en diensten verwerken, op basis van onze rechtmatige belangen. Wij zijn van mening dat het van belang is u, als onze gebruiker, op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Deze verwerking kan inhouden dat er een profiel wordt samengesteld. Dit maken van een profiel heeft geen effect op u, behalve dat deze verwerkingsactiviteit zou kunnen leiden tot verbetering van de klantervaring en een gepersonaliseerd aanbod, wat voor u voordelig is. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder).

In elk geval Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is en voor het beheer van geschillen (bijv. preventie/detectie/sanctioneren van onwettige handelingen en/of misbruik van de middelen van Ray, verweer tegen juridische aanspraken), op basis van onze rechtmatige belangen. Wij zijn van mening dat het voldoen aan wet- en regelgeving en het beheer van geschillen bijdragen aan het waarborgen en bevorderen van onze economische, commerciële, sociale en financiële belangen. De verwerking kan inhouden dat een profiel wordt samengesteld. Het maken van een profiel heeft geen effect op u, behalve met het oog op het voldoen aan wet- en regelgeving en het beheer van geschillen. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens anonimiseren en geaggregeerde data voor onderzoek en ontwikkeling benutten, op basis van onze rechtmatige belangen (bijv. statistieken m.b.t. omzet, marktanalyse, gebruikersstatistieken en het gebruik van onze producten en diensten, ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten). Wij zijn van mening dat onderzoek en ontwikkeling kunnen leiden tot verbetering van de klantervaring, verbetering en innovatie van het product, wat een voordeel is voor de personen die bij onze producten en diensten betrokken zijn (zoals klanten, distributeur, leveranciers). Onderzoek en ontwikkeling kan inhouden dat een profiel wordt samengesteld. Alle identificerende elementen zoals uw naam, adres, enz. worden weggelaten. Dit maken van een profiel heeft geen effect op u, behalve dat deze verwerkingsactiviteit zouden kunnen leiden tot verbetering van de klantervaring, verbetering en innovatie van het product, hetgeen voor u een voordeel inhoudt. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is een vereiste, maar u kunt bezwaar maken tegen de verwerking (zie artikel 8 hieronder).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan ondernemingen die persoonsgegevens in onze naam en voor ons verwerken (bekend als ‘verwerkers'), aan wetenschappelijke instellingen voor onderzoek en ontwikkeling, aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, aan onze commerciële partners en aan politie of justitie op hun verzoek, indien zij het recht hebben om de persoonsgegevens op te vragen.

Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie verzonden?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verzonden, waaronder naar de Verenigde Staten. Elke gegevensoverdracht gebeurt op basis van passende waarborgen (besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard en/of standaard modelbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie). Neem contact met ons op via het hierboven vermelde adres (artikel 2) of via hello@ray.care om een exemplaar van de passende waarborgen te ontvangen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u contact met ons heeft (bijv. zolang u de producten en de diensten gebruikt of zolang u op onze nieuwsbrief geabonneerd bent) en gedurende maximaal 10 jaar na het beëindigen van deze relatie.

Wat zijn uw rechten?

U kunt contact met ons opnemen om de volgende rechten uit te oefenen, conform de bepalingen van de betreffende wetgeving:

Recht op intrekking van uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens, in de mate waarin u oorspronkelijk toestemming gegeven had voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten verbeteren, te wissen of beperkte verwerking ervan op te vragen. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketing en/of verwerking op grond van de rechtmatige belangen als grondslag voor de verwerking (zoals onderzoek en ontwikkeling). Recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u aan ons hebt doorgegeven. Sommige van deze rechten kunt u via de instellingen in uw persoonlijk account bij ons uitoefenen (als u een dergelijk persoonlijk account hebt). U kunt alle bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde adres (artikel 2) of via hello@ray.care. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming (bijv. in België: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be (http://www.privacycommission.be/)).

Cookiebeleid

Ray gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op deze website hebt. Een cookie bevat een unieke code waarmee uw browser wordt herkend tijdens het bezoeken van de website (een zogenaamde “session cookie”) of bij latere hernieuwde bezoeken (een zogenaamde “permanente cookie”). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, of door partners waar deze website mee samenwerkt. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, of door partners waar deze website mee samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die door die website geplaatst zijn. De server in kwestie heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

Cookies voor browserfunctionaliteit of om deze nog gebruikersvriendelijker te maken

Deze onthouden de gebruikte taal, personaliseren de webpagina, onthouden nuttige informatie (zoals actuele aankopen in een winkelwagen).

Toetsenbordvriendelijke cookies

Deze doen automatische tekstvoorstellen (identificatie, adres, wachtwoorden, …)

Statistische of analytische cookies

Deze verzamelen informatie over het gebruik van de website om de werking ervan te verbeteren.

Cookies met betrekking tot de oorsprong van uw bezoek

De beheerder van de website kan de oorsprong van het bezoek zien (bijv. zoeken via zoekmachine).

Cookies die het bezoek en de volgende pagina's op de website volgen

Hiermee kan het surfgedrag op de website gevolgd worden.

Traceer-cookies

Deze worden door derden geplaatst om het browse-gedrag van de internet-gebruiker te controleren. Met deze informatie kunnen adverteerders hun advertenties aanpassen op basis van de gewoontes van de Internet-gebruiker.

Reclame-cookies

Banner-advertenties kunnen ook cookies opslaan. Zij bevatten ook informatie over het browse-gedrag van de gebruiker. Het doel is om de gebruiker reclame aan te bieden, die zijn of haar belangstelling heeft.

Referentie-cookies

Derden die aanvullende diensten aanbieden (bijv. pictogrammen van sociale netwerken op de site van een online winkel, bieden toegang tot die sociale netwerken bij de lijst van aankopen door de Internet-gebruiker door gebruik te maken van referentie-cookies).

Multimedia-cookies

Deze maken het gemakkelijker om multimedia af te spelen.

Cookies voor het delen van content

Sociale netwerken hebben knoppen voor het delen van content. Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen, kunt u uw browser-instellingen zodanig instellen dat cookies standaard geweigerd worden. U kunt ook al geplaatste cookies verwijderen met behulp van de browser-instellingen. Zie voor meer informatie over cookies en het beheer ervan http://www.youronlinechoices.com (http://www.youronlinechoices.com/).

Het is mogelijk dat sommige delen van onze website niet of niet optimaal werken als u bepaalde cookies weigert.